دختری به رنگ هستی

فرشته بايدفرشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باشد...

درزندگي همه ادمهاي پردرد فرشته هايي هستند كه هيچ وقت انهارا


به چشم يك فرشته نخواهيم ديد.


چون انهاهم ادمندومثل ما دردهايي دارند.


اماوسعت قلب انها انقدرزياد است كه غمهاي جهان را


ميتوانند يك نفري به دوش بكشند


تنها فقط بايك لبخند با يك كلام حتي 


بايك نگاه و احساس


بايد اعتراف كنم من مدتهاست 


فرشته خودم راپيدا كرده ام


وبراي تولدش ميخواهم هديه بدهم


اما نميخواهم بدسليقه باشم


و اورا به دنياي مادي محصور كنم


پس فقط مينويسم براي تو:


ابي ترين دريارا به وسعت قلب مهربانت


ارزو ميكنم :

قلبت اسماني و اسمانت مباد ابريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي


                                                                           

                                                                                     امضا:محيا

برش:ميدانم و ميداني كه در رفاقت ما صفر هيچوقت تاثير نداشته ونخواهد داشت.....


تولدت مباركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شب و روزت قرين ارامش...


برچسب‌ها: خط خطي هاي من
[ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 ] [ 10:31 PM ] [ ...محيا ] [ ]

بانوی تو...

من ان بانویی نیستم

که شاه شطرنج مات اسب اومیشد

وبه قول تو:چه شانسی داردان شاه

 

من ان بانویی نیستم

که درنبودش عشق باتو غریبگی میکرد

وتنها زیرسقف باخودت زندگی میکردی

 

من ان بانویی نیستم

که باامدنش حالت راعوض کردوبا

رفتنش حالت راخراب

 

من ان بانویی نیستم

که درزیرباران گمش کردی

وخیالش رابغل کردی تا خیس نشود

 

من ان بانویی نیستم

که درشب چهاردهم ماه از زیبایی

وکامل شدن ماه با او حرف میزدی

 

من ان بانویی نیستم که

به او قول دادی تا عکس او

کنار دیوار کتابخانه ات برای همیشه

اویزان بماند

 

من ان بانوی رویاهایت نیستم

چقدر بانوی توشدن سخت است

راستی چیزی راجع به بانوی زندگیت

به من نگفتی؟؟

این یعنی من چقدر شبیه بانوی زندگی توام

بانوی زندگی تو چقدر من است....

 

برش:تمام میشوم شبی فقط به من اشاره کن...


برچسب‌ها: خط خطی های من
[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ 11:35 AM ] [ ...محيا ] [ ]

شاید کمی لیاقت...

من بی دلیل تو را دوست داشتم

چون فکرمیکردم عشق باید بی دلیل باشد

دوست داشتن باید بی دلیل باشد

اگر دلیل داشته باشد که میشود

مثل قدم زدن در خیابان صاف یا

رفتن مدام تا ته کوچه بن بست

دیگرهیجانی ندارد

همه هیجانش به بی دلیل بودنش است

یک نفر بی دلیل یادش حضورش قلب تو را

گرم میکند

تپش منظم قلبت را تند

رنگ گونه ات راسرخ وبرق نگاهت را نافذ میکند

ان گاه روحت به ارامش میرسد ارامشی مطلق...

اما به این فکر نکردم که تو شاید مرا بی دلیل

دوست نداشته باشی

باورم این بود من جزیی ازتوام

وادمی جزیی از وجودش را گرامی میدارد

به ان عشق میورزد

باورم غلط بود

حواسم نبود همین ادمی اگر جزیی

ازوجودش به دردنخورد

چقدر ناسپاس است

پیوندمیزند بابافتی بیگانه

پیوندی که شاید ان هم

جواب ندهد جواب عشق ها دوست داشتن ها

همان بهتر که هرکس راه خودش رابرود

من وتنهایی تو و...

باورم مرا به این جارساند که بگویم

درست است که دوست داشتن

دلیل نمیخواهد اما به طور حتم

لیاقت میخواهد...

 

 

برش:پیشکش به کسانی که متن بالا

حرف دل ان هاست....

 


برچسب‌ها: خط خطی های من
[ دوشنبه هفتم بهمن 1392 ] [ 11:23 AM ] [ ...محيا ] [ ]

بي خوابي...

يك.دو.سه.چندين وچند

هرچه ميشمارم خوابم نمي برد

من اين ستاره هاي خيالي كه از 

سقف اتاقم تا بي نهايت خاطرات 

توجاري است

يادش به خير وقتي توبودي 

نيازي به شمردن ستاره ها نبود

اصلا يادم نيست 

ستاره اي بود يانه 

هرچه بود شيرين بود 

حتي بي خوابي بدون شمردن ستاره ها....
برش:اين متن كوتاه رو دوست دارم همين 

گفتم شما هم بخونيد شايد دوست داشته باشيد...


برچسب‌ها: حرف دل
[ شنبه چهاردهم دی 1392 ] [ 10:25 AM ] [ ...محيا ] [ ]

غمگنانه...

دل به غم سپرده ام درعبور سال ها

زخمي از زمانه ها رسته ازخيال ها

چون حكايتي مگو رفته ام زيادها

برگ بي درختمو درمسير بادها

نه صدايي نه سكوتي نه درنگي نه نگاهي

نه تورا مانده اميدي نه مرامانده پناهي

نيش ها ونوش ها چشيده ام

بس روا وناروا شنيده ام

هرچه داغ رابه دل سپرده ام

هرچه درد رابه جان خريده ام

درمسيربادها

نه صدايي نه سكوتي 

نه درنگي نه نگاهي

نه تورا مانده اميدي

نه مرا مانده پناهي...


ترانه:اهورا ايمانبرش:هرچيز زماني دارد

نفسم هم كه باشي

ديربيايي رفته ام...


برچسب‌ها: حرف دل
[ شنبه دوم آذر 1392 ] [ 10:15 AM ] [ ...محيا ] [ ]

اينجا يزد حسينيه ايران

خدايا چيدند گل ياسم را

به راهت دادم من عباسم را

علمدارم لب تشنه به خون غلتيده

لب خشكش به دريا ابرو بخشيده

دو چشمم خون است فرات گلگون است

براي عباس حسين مجنون است

كوصبح اميدم

سرداررشيدم

ماندم زچه رو به خيمه برگردم

چه كنم ؟چه كنم؟

خزان گرفته باغ وبهارم را

چه كنم ؟چه كنم؟

برده به يغما داروندارم را....


نوحه از:كرامت يزداني


برش:پيشكش به ساحت كساني كه درعشقبازي باخدا

تمام هستي خويش را گذاشتندوخدا خون بهاي انان شد...

ارزوي سلامتي براي تصوير ساز عاشوراي زندگي من...


برچسب‌ها: حرف دل
[ دوشنبه بیستم آبان 1392 ] [ 10:15 AM ] [ ...محيا ] [ ]

حالا که امده ای...

حالا که امده ای نه شاعرم ونه عاشق

فقط این پنجره را ببند

تادلم نگیرد

 

حالا که امده ای

چترت راببند

درایوان این خانه چیزی

جز مهربانی نمی بارد

 

حالا که امده ای

قبول کن

جاده ها به جایی نمی رسند

این بار ازمسیر رودخانه می رویم

 

حالا که امده ای

من هم همین رامیگویم

میان من وتو فاصله ای نیست

میان من وتوکبوتری است

که دو اشیان دارد

 

حالا که امده ای

کنارم بنشین

بخند

دیگر برای پیرشدن فرصتی نیست

 

 

شعراز:محمدرضاعبدالملکیان

 

 

برش:پیشکش به تمام کسانی که چشم به راه کسی هستند...


برچسب‌ها: حرف دل
[ شنبه یازدهم آبان 1392 ] [ 11:0 AM ] [ ...محيا ] [ ]

هیچ کس

همه روزهایم شبیه هم شده

ذهنم تحمل این همه هرج ومرج راندارد

بعضی وقت ها از تحمل این هیاهو خسته می شوم

ازهمه چیز وهمه کس فاصله میگیرم

گاهی فرار میکنم

چشمانم طاقت نگا ه های درهم

اطرافیان را ندارد

گاهی وقت ها بی حوصله میشوم

این درد با هیچ چیز تسکین نمی یابد

بعضی وقت ها از همه دلگیرم

بی خودی به همه پیله میکنم

درذهنم همه رابه جرمی ناکرده محکوم میکنم

جالب این جاست که هیچ وقت این محکومین

اعتراضی نمیکنندهمگی تسلیمندوحق

رابه من می دهندحتی بعضی وقت ها

که میدانم یک طرفه به قاضی رفتم

گاهی وقت ها دل تنگ میشوم

دلم بهانه میگیرد

بی جهت شور میزند

بی خودی بیقرار میشود

حس میکنم چیزی یا کسی باید

کنارم باشدونیست

به شدت احساس نیاز میکنم

نیاز به لحظه ای ارامش

ارامشی که هیچ چیز وهیچ کس نتواند

ان رابهم بزند

گاهی ارامشم گم میشود

یابهتر است بگویم گمش میکنم

واین یعنی اغاز لحظه های دلتنگی

به قول سهراب درابعاداین عصرخاموش

که کسی به فکر کسی نیست

نمیدانم من چطور ذهنم درگیر هیچ کس شده

درگیر هیچ کس شدن اسان نیست

اصلا هنوز پیدایش نشده

این هیچ کس ارامشم رامیدزد

شاید بعدها هیچ کس همه کس من شود

این روزها دلم بدجور هوای ارامش

فردا را کرده....

 

برش:چقدرشبیه هیچ کس شده ای


برچسب‌ها: خط خطی های من
[ سه شنبه سی ام مهر 1392 ] [ 12:30 PM ] [ ...محيا ] [ ]

حال این روزهای من...

برای من همین خوبه

که با رویات میشینم

تورواز دور می بینم

توروازدور می بوسم

بگیرم رد دنیاتو

ببینم هرکجا میرم

ازاونجا ردشدم باتو

همین که حال من خوش نیست

همین که قلبم اشوبه

توخوش باشی برای من

همین بدبودنم خوبه

به این که بغضم از چی بود

به این که تودلم چی نیست

تمام عمر خندیدم

تمام عمر شوخی نیست

برای من همین خوبه

بدونی بی تونابودم

اگه جایی ازت گفتن

بگم من عاشقش بودم

برای من همین خوبه

که ازهر کی تورودیده

شبی صدبار میپرسم

ازم چیزی نپرسیده؟؟

 

ترانه از:روزبه بمانی

 

برش:حال این روزام رو فریاد نمیزنم

نزدیکتر میایم تاصدامو بشنوی...

 

 


برچسب‌ها: حرف دل
[ شنبه بیستم مهر 1392 ] [ 10:30 AM ] [ ...محيا ] [ ]

شعر بازی...

جاده ها...

کاش

درخانه خودنشسته بودیم و

هوای سفر نمی کردیم

جاده های دنیا

ازکف دست تومی گذشتند

به موهایت که دست کشیدی

مادر تاریکی گم شدیم.

 

قلعه شنی...

همه چیز در حال خراب شدن است

مثل قلعه شنی در مسیر باد

زیبایی تو کود کانه بود

همین طور عاشق شدن من

عشق ما به پایان میرسد

مثل یک بازی غم انگیز

وغروب

مارا به خانه هایمان برمی گرداند

بازخم هایی برتن و

قطره اشکی درچشم.

 

زندانی...

دنیا در انسوی میله هاست

من در این سو

نمی دانم او زندانی شده

یامن؟

 

شعر از:رسول یونان

 

برش:من تازه بااین شاعر اشنا شدم هنوز کتابش تموم نشده

ولی این سه شعر رو خیلی دوست داشتم وبه دلم نشست

راجع به بقیه ش نظری ندارم تاپایان کتاب

امیدوارم شما هم دوست داشته باشید.

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: حرف دل
[ شنبه سیزدهم مهر 1392 ] [ 11:50 AM ] [ ...محيا ] [ ]